بنر سایت

بسمه تعالی


 توجه جنابعالی را به برنامه بازدید از موزه عبرت ایران جلب می نماییم:

 

بازدید همه روزه حتی جمعه ها

شش ماهه اول سال صبح ها از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 14 الی 17
شش ماهه دوم سال صبح ها از ساعت 9 الی 12 و بعد از ظهرها از ساعت 13 الی 16

لطفا برای بازدید گروهی درخواست کتبی خود را به شماره نمابر 66727597-021 ارسال و در آن نام و تلفن مسئول گروه خود را ذکر نموده و پس از ارسال نامه با شماره تلفن های روابط عمومی موزه عبرت ایران 7 و 66722096-021 تماس حاصل نمایید.
پس از تایید زمان بازدید گروهی توسط موزه عبرت ایران بهای بلیط ورودی را به شماره حساب 1355432601 بانک سپه شعبه مرکزی (کد 1) و یا شماره کارت 1087-5262-1012-5892 و یا شماره شبا 2601-5543-0013-0000-5000-IR3501 به نام آقایان سمیعی و محسنی واریز و فیش واریزی را به شماره نمابر ارسال و روز بازدید اصل فیش واریزی را آورده و تحویل نمایید.


به خاطر داشته باشید بازدید از این موزه حداقل 2 ساعت به طول می‌انجامد.
 لطفاً در ساعات مقرر حضور بهم رسانید
.


Ebratmuseum.ir

Info@ebratmuseum.ir