1392/8/6 دوشنبه
هتل ليتوار ليپساجا (Liepaja Latvia)
هتل به بهاي اسارت

هتل ليتوار ليپساجا
(
Liepaja Latvia)


اين هتل زندان، بر خلاف ظاهر آن كه بسيار مرتب است، داراي فضايي سرد، غير دوستانه و ناراحت است. اين زندان سابق، محلي براي شكنجه بوده و به عنوان بازداشتگاه از آن استفاده مي‌
‌گرديد.

در اين هتل دقيقاً مثل يك زنداني با شما برخورد مي‌شود، با تهديدها و حملاتي كه مجرمان زيادي را به گريه انداخته بود. تجربه خوبي است نه!


منبع:هفته نامه تعطيلات نو 1390/12/28

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر